Profil spoločnosti

DIH s.r.o. je spoločnosť zameraná na projektovú a inžiniersku činnosť, obchodnú činnosť a zastupovanie v oblasti všeobecného strojárstva, stavebnej výroby, environmentálnych technológií a zariadení v energetike.

Spoločnosť DIH bola založená v roku 1994 a dnes čerpá z mnohoročných inžinierskych skúseností a know-how získaných pri realizácií mnohých zákazok hlavne v rámci Európy, ale aj v celosvetovom meradle.

Ťažiskovým bodom projektových a inžinierskych služieb je tvorba a následná optimalizácia tzv. 3D digitálneho prototypu – od celkového konceptu (optimalizácia zastavovacích plánov, rúrových vedení a ostatných inžinierskych trás, obslužných plošín a komunikačných trás všeobecne, kontrola kolízii s ohľadom na montáž a servis počas celoživotného cyklu) až po návrh a spracovanie výrobnej dokumentácie konštrukčných prvkov.

Neoddeliteľnou súčasťou procesu návrhu a optimalizácie digitálneho prototypu v spoločnosti DIH sú presné statické a dynamické výpočty v oblasti strojárstva metódou konečných prvkov – FEM. V oblasti súvisiacej stavebnej výroby (oceľové haly, obslužné plošiny, oceľové nosné konštrukcie technologických častí, zakladanie a pod.) v rámci projektovej prípravy spracovávame statické výpočty spolu s posúdením na dynamické zaťaženie vetrom a seizmicitou s použitím najmodernejšieho softvérového vybavenia.

Do portfólia našich inžinierskych služieb v neposlednej rade patrí aj externé budovanie 3D CAD firemných databáz konštrukčných prvkov a podpora pri prechode z 2D- na 3D-projektovanie. Samozrejmosťou je aj vlastná prezentácia vo forme vizualizácie a animácie konštrukčných a technologických prvkov, zostáv a celých projektov.

Ing. Juraj Horský
konateľ / riaditeľ spoločnosti

Menu