Poslanie a vízia spoločnosti

Poslanie spoločnosti  DIH s.r.o.

Navrhovať, projektovať a stavať pre potreby ľudí, s cieľom maximálnej ochrany životného prostredia.

Vízia spoločnosti  DIH s.r.o.

Náš dokonalý a spoľahlivý inžiniersky servis, nadštandardný prístup a použitie najnovších trendov v projektovaní zaručuje, že zákazník sa opakovane s dôverou obracia na našu spoločnosť pri riešení nových zákaziek.

Menu