Vizualizácie


Gemeindewerke Kaufering, Nemecko – 5250 kW term. / 800 kW elek.

Popis:

Ekologická kotolňa na spaľovanie drevného odpadu a biomasy. Palivo je uskladnené v horizontálnom betónovom zásobníku a systémom posuvných tyčí a hydraulických dopravníkov dopravované do spaľovacieho priestoru. Súčasťou zariadenia je ekonomisér, multicyklónový odlucovač tuhých znečistujúcich látok zo spalín, predohrievač vzduchu pre primárne a sekundárne ventilátory, elektrofilter a systém automatického odpopolovania spaľovacieho roštu a spalinových zariadení.

 

DIH-Engineering:

  • 3D-model kompletného zariadenia ekologickej kotolne – časť zásobníku paliva, systém dopravy paliva, spaľovacie zariadenie spolu s ventilátormi a rúrovými vedeniami, systém automatického odpopolovania spaľovacieho roštu a spalinových zariadení, systém čistenia spalín od tuhých znečisťujucich látok a využitia zostatkovej energie spalín za kotlom
  • kompletná montážna výkresová dokumentácia
  • návrh a výrobná dokumentácia oceľových nosných konštrukcií pre kotol, ekonomisér, multicyklónový odlučovač, predohrievač vzduchu, spalinový ventilátor a expanzný tank

Bioenergie Pfalzgrafenweiler, Nemecko – 3520 kW term. / 550 kW elek.

Popis:

Ekologická kotolňa na spaľovanie drevného odpadu a biomasy. Palivo je uskladnené v horizontálnom betónovom zásobníku a systémom posuvných tyčí a hydraulických dopravníkov dopravované do spaľovacieho priestoru. Súčasťou zariadenia je ekonomisér, multicyklónový odlučovač tuhých znečisťujúcich látok zo spalín, predohrievač vzduchu pre primárne ventilátory, elektrofilter a systém automatického odpopoľovania spaľovacieho roštu a spalinových zariadení.

 

DIH-Engineering:

  • 3D-model kompletného zariadenia ekologickej kotolne – časť zásobníku paliva, systém dopravy paliva, spaľovacie zariadenie spolu s ventilátormi a rúrovými vedeniami, systém automatického odpopolovania spaľovacieho roštu a spalinových zariadení, systém čistenia spalín od tuhých znečistujúcich látok a využitia zostatkovej energie spalín za kotlom
  • kompletná montážna výkresová dokumentácia
  • návrh a výrobná dokumentácia oceľových nosných konštrukcií pre kotol, ekonomisér a multicyklónový odlučovač
Menu