Veľkokapacitné zásobníky a tlakové nádoby

Spoločnosť DIH ponúka v oblasti projektovania veľkokapacitných zásobníkov a tlakových nádob nasledovné inžinierske výkony:

  • konzultačná činnosť, návrh, pevnostné výpočty a konštrukcia veľkokapacitných zásobníkov a tlakových nádob
  • statické a dynamické výpočty, modelová analýza
  • posúdenie stability a seizmickej odolnosti veľkokapacitných zásobníkov a tlakových nádob
  • návrh, pevnostné výpočty a konštrukcia obslužných plošín, vertikálnych komunikácií a pomocných oceľových konštrukcií
  • detailný 3D-model zariadenia včítane kontroly kolízií
  • kompletná dielenská a montážna dokumentácia zariadenia, prípadne technologického celku

Vybrané referencie projektových prác / Fotogaléria

Menu