Oceľové konštrukcie

Spoločnosť DIH ponúka nasledovné inžinierske výkony v oblasti statiky stavieb a inžinierskych konštrukcií, projektovania a konštrukčnej činnosti:

Statika:

 • statické výpočty a posudky pre všetky druhy nosných stavebných konštrukcií, inžinierskych a technologických konštrukcií
 • statické výpočty a posudky pre seizmické zaťaženie všetkých druhov konštrukcií a spracovávanie preukaznej dokumentácie pre seizmickú odolnosť stavebných konštrukcií, inžinierskych a technologických konštrukcií

Konštrukčná činnosť:

 • výrobná dokumentácia oceľových konštrukcií
 • realizačná dokumentácia základových konštrukcií

Projektovanie inžinierskych konštrukcií a priemyselných stavieb:

 • priemyselné budovy a haly
 • konštrukcie žeriavových dráh
 • samostatné strešné konštrukcie, prístrešky, tribúny a pod.
 • mosty cestné, železničné, lávky pre peších
 • dopravné mosty pre pásové dopravníky, výťahy, potrubné mosty
 • konštrukcie pod veľkokapacitné zásobníky
 • veže, stožiare, komíny
 • základové konštrukcie
 • konštrukcie pre strojné a technologické zariadenia
 • konštrukcie pre zariadenia energetické, chemické a potravinárske
 • konštrukcie pre potreby v poľnohospodárstve
 • konštrukcie pre športové stavby a zariadenia

Vybrané referencie projektových prác / Fotogaléria

Menu