FEM, vedecké výpočty

Spoločnosť DIH ponúka nasledovné inžinierske výkony v oblasti vedecko-technických výpočtov, analýz a simulácii pomocou FEM (Finite element method) pre konštrukcie v oblasti stavebníctva, energetiky a všeobecného strojárstva:

  • konzultačná činnosť, návrh, výpočet a konštrukcia tlakových nádob, nádrží, tepelných výmeníkov, rôznych technologických častí zariadení a potrubných vedení v oblasti energetiky, chemického a potravinárskeho priemyslu a všeobecného strojárstva
  • pevnostné výpočty a analýzy pomocou FEM
  • stabilita tlakových nádob a oceľových konštrukcií – elastická a plastická
  • spracovávanie posúdení seizmickej odolnosti zariadení a konštrukcií
  • simulácie a následné optimalizácie pomocou FEM
  • FEM-riešenia v oblasti špeciálnej a nelineárnej statiky
  • vývoj macros pre pre- a postprocessing
  • vyhodnocovacie macros pre vizualizáciu výsledkov podľa príslušných noriem

Vybrané referencie projektových prác / Fotogaléria

Menu