Ekologické kotolne na báze biomasy

V tejto oblasti techniky zariadení spolupracujeme už niekoľko rokov s renomovaným výrobcom zariadení, firmou Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik Ges.m.b.H. z Weissenbach a.d. Triesting v Rakúsku. Spoločnosť Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik Ges.m.b.H je celosvetovo pôsobiaci inžiniersky podnik, ktorý sa zaoberá budovaním spaľovacích zariadení pre biogénne palivá, odsávacie zariadenia, filtračné zariadenia a zariadenia na hasenie iskier. Podporujeme spoločnosť Polytechnik pri plánovaní a realizácii týchto projektov.

Popri tom sa náš inžiniersky tím spolupodiela na mnohých ďaľších projektoch v oblasti realizácie technologických zariadení v energetickom priemysle a priemyselnej výstavbe, kde úspešne spolupracujeme s poprednými firmami vo Švajčiarsku a Rakúsku.

Vybrané referencie projektových prác / Fotogaléria

Menu